Obecbní úřad...
Úvodní strana
Informace o obci
Poplatky
Publicita projektů
Úřední deska
Úřední hodiny
Archiv zápisů zastupitelstva
Hlášení rozhlasu
Obecní zastupitelstvo
Plánované akce
Aktivity a organizace
Červený kříž
Divadelní kroužek
Myslivecké sdružení
Základní škola Louka
TJ Sokol Louka
Farnost Lipov - Louka
Hody
Pouliční turnaj ve fotbale
Volejbal
Nohejbal
Zahrádkáři
Letecko modelářský klub
DFS Lúčánek
Mužský pěvecký sbor
Sbor dobrovolných hasičů
Svazek obcí Lipov, Louka
Knihovna
Fotogalerie
Životní prostředí
Užitečné odkazy
Lúcký zpravodaj
Počasí u nás
Kontakt
Vydané články...
Novinky
Hledání...

Pokročilé hledání

TOPlistvyšlo: 7. ledna 2020  |  rubrika: Novinky  |  autor: Webmaster tisk článku
Výstava 100 let vzniku ČČK
Výstava 100 let vzniku ČČK

Výstava ke 100. výročí vzniku ČČK

  V letošním roce jsme si připomněli 100leté výročí založení Československého červeného kříže. Třetí adventní víkend mohli členové naší organizace i hosté shlédnout v přísálí kulturního domu putovní výstavu, kterou pro nás připravilo ředitelství Oblastního spolku. Zahájení bylo v pátek 13. prosince v 16:00 hodin kulturním programem, který si pro nás připravil Mužský sbor z Louky a nadále písněmi provázel celé odpoledne.

Všechny přítomné přivítala předsedkyně Místní skupiny Červeného kříže Louka paní Anna Vačicová, předala slovo ředitelce Oblastního spolku Hodonín paní Anně Jurkovičové, ta ve svém příspěvku připomněla nejen světovou historii vzniku Červeného kříže a Červeného půlměsíce, ale taky založení Československého červené kříže. Po té člen výkonné rady Oblastního spolku pan Zbyněk Andrýsek v krátkém nástinu informoval o současné činnosti ČČK Hodonín. Zdůraznil, že celou činnost může rozdělit do tří velkých okruhů či oblastí. Jako jedna z hlavních oblastí  je práce s nejmenšími – s našimi dětmi. Druhým velkým okruhem činnosti je zapojování a seznamování co největší veřejnosti s problematikou první pomoci. Třetí neméně důležitou oblastí je spolupráce s transfuzními odděleními nemocnice Hodonín a Kyjov při organizaci oceňování bezpříspěvkových dárců krve. Na závěr předsedkyně Anna Vašicová připomněla historii vzniku Červeného kříže v Louce, připomněla aktivity, které během třiceti let byli členy organizován ať v oblasti práce s dětmi, mládeží či důchodci. Aktivní přístup organizování pomoci potřebným při vzniku nenadálých situací (oheň, povodně) nejen  na území naší obce, ale také na území naší republiky. Vzhledem k tomu, že zahájení se konalo na svátek Lucie,  odpoledne pak bylo odlehčeno návštěvou „Luce“ v podání Františka Hrbáčka.

Více podrobností o práci místní organizace ČČK najdete ZDE.

Místní skupina ČČK  - historie 100 let působení 

ČČK Louka, místní organizace se řadí jednak k hnutí, které působí jako humanitární společnost po celé České republice, tak se řadí k Mezinárodnímu hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce.

První zmínka o působení členů ČČK v naší obci se najde ve staré kronice z roku 1923, kde se uvádí „Okamžitou pomoc provádí skupina ČČK, které však chybí vhodná místnost“. Nejintenzivněji začínají členové pracovat v šedesátých letech, pod vedením Mgr. Martina Migoty, okresního hygienika se jezdí vzdělávat na kurzy do Hodonína, následnou praxi pak provádí v nemocnici v Uherském Hradišti, účastní se s úspěchem okresních soutěží v poskytování první pomoci. Jako takový se Červený kříž Louka začal formovat v šedesátých letech minulého století a jako organizace MS ČČK Louka je zařazena mezi okresní organizace v roce 1972 v čele s předsedkyní paní Marií Bezděkovou, Louka č. 281. V té době organizace působí jako jedna ze složek Národní fronty. V roce 1976 funkci předsedkyně přebírá Marie Košíková, Louka č. 188 a základna čítá 52 členů. Tuto funkci zastává plných deset let. Od roku 1986 doposud vede skupinu ČČK Louka Anna Vašicová, Louka č. 48. Během třiceti let dosáhla členská základna nejvyššího počtu členů 88. Je zde organizováno šest zdravotních sester, lékař, farmaceutka, lékárnice a třináct dobrovolných sester zaškolených, taky čtyři pečovatelky poskytující služby starším spoluobčanům. Do dnešní doby organizace celorepubliková zaznamenala mnoho změn, včetně navýšení členských poplatků na 200,- Kč za člena. V posledních letech o tuto činnost přestává být zájem a členská základna ztrácí hromadně svoje členy nejenom u nás v obci ale i celorepublikově.

I přes organizační změny doporučené republikovým výborem (doporučeno tří až pětičlenný výbor) zůstává v Louce pracovat ve výboru 13 členů ve složení:

 

Anna Vašicová, Louka 48                               předsedkyně

Antonín Maňák, Louka č. 177                         místopředseda

Růžena Galečková, Louka č. 339                   jednatelka 

Božena Pokorníková, Louka č. 96                 pokladní               

 

Božena Hrbáčková, Louka č. 205                                  člen

Zdeňka Šmehlíková, Louka č. 134                                člen

Věra Maňáková, Louka č. 159                                       člen

Pavla Vašicová, Louka č. 153                                        člen

PharmDr. Vlasta Dvorská, Louka č. 341                      člen

Marie Maňáková, Louka č. 11                                      člen

Hana Hudečková, Louka č. 9                                         člen

Simona Hozáková, Louka č. 297                                   člen

Františka Mikesková, Louka č. 45                                člen 

V mírovém klidu se činnost Červeného kříže u nás odvíjela od kulturně společenského života ve vesnici s převahou školení členů k poskytnutí první pomoci, přednášky lékařů, zaškolování laiků v dobrovolné sestry červeného kříže s absolvováním praxe v nemocničním zařízení.

V sedmdesátých letech minulého století družstvo bylo na vysoké úrovni znalostí a účastnili se mnoha soutěží v poskytování první pomoci. Mezi aktivity je zařazena podpora začlenění občanů z výkonu trestu. Neopomenutelné jsou sbírky čistících a dezinfekčních prostředků při povodních v roce 1997, 2002 a 2010. Různé aktivity pro děti školního věku od zábavných až po soutěživé hry pořádané v přírodě nebo na kulturním zařízení.

Také k pravidelným aktivitám patří návštěva divadelních představení našich ochotníků včetně výpomoci, dále návštěvy divadel v Uherském Hradišti, Českém Krumlově nebo v Praze. Samozřejmostí a součástí všech sportovních, kulturních a společenských akcí je zabezpečení zdravotního odborného dozoru lékaře nebo zdravotní sestry či zaškolené dobrovolnice, své služby poskytujeme sociálně potřebným spoluobčanům.

Nemůžeme opomenout pravidelné setkávání s důchodci naší obce každoročně v měsíci květnu s připraveným kulturním programem, hudbou, bohatou tombolou a občerstvením za aktivní sponzorské pomoci místních obchodníků, soukromých podnikatelů, organizací či družstev.

Místní skupina Louka má v současné době registrovaných 50 členů a je začleněna mezi tři poslední skupiny fungující
na okrese Hodonín.
 

 

 

Webmaster

přečteno: 274x
Aktuality z obce...


9. září 2019
Nohejbal 2019


30. května 2019
KOŠT GULÁŠŮ


Fotogalerie...

Fotogalerie obce
Zpravodaj...
Chcete-li od nás dostávat aktuální informace, zadejte svoji emailovou adresu
Vstup do redakčního systému PORTIA.CZ
čtvrtek, 20. února 2020
celkem přístupů:
návštěvníků online: 19
CMS PORTIA.CZ [ Úvodní strana | Informace o obci | Poplatky | Publicita projektů | Úřední deska | Obecní zastupitelstvo | Plánované akce | Aktivity a organizace | Fotogalerie | Životní prostředí | Užitečné odkazy | Lúcký zpravodaj | Počasí u nás | Kontakt ]  webcreator
© 2006 - 2020, Obec Louka