Vytištěno 23. května 2018, 18:20 ze serveru Obec Louka
http://obeclouka.cz/default.asp?sekce=ON&artid=754&akce=view


vyšlo: 14. března 2017  |  rubrika: Novinky  |  autor: Obecní úřad - starostka (starosta@obeclouka.cz)

Naši zahrádkáři

Naši zahrádkáři


Naši zahrádkáři

Každý rok naše organizace svazu zahrádkářů v Louce i letos 12.02.2017 měla výroční členskou schůzi. Hodnotí se vždy za uplynulý rok činnost organizace jak kladné, tak i to co se nepodařilo. Hledá se řešení a návrhy pro činnost v nastávajícím roku. Nastíním hlavní činnost jako je košt slivovice pod názvem "Lúcký košt trnek od varených po tekuté". Nachází se zde dobroty z povidel od pečiva, nechybí uzené a trnková omáčka, Hodnotí se varené trnky a slivovice a likéry. Každoročně pořádáme tematický zájezd, na podzim vaření povidel a pravidelně v září - výstava ovoce a zeleniny. tyto činnosti pořádáme ve spolupráci s kulturně školskou komisí při OÚ. Spolek zahrádkářů se potýká se stárnoucím věkem členů. Naší snahou je, aby se mládež do těchto zájmů zapojila a stala se našimi novými členy..

A tady nalezneme nějaké postřehy

Letos se naší výroční schůze zúčastnila předsedkyně Územního sdružení v Hodoníně paní Božena Hamplová, která předala ocenění -  medaili a diplom paní starostce Anně Vašicové za příkladnou spolupráci s námi. Jako host byl i místostarosta pan Ing. Radim Buzík za OÚ Louka.

Rok 2017 se v celé České republice bude nacházet v 60ti letech jejího založení, čímž budou činnosti organizace směřovat k této oslavě. Přejeme si, aby se nám vše vydařilo ke spokojenosti všech. Rádi uvítáme mladší naše zahrádkáře mezi sebou.

Další fotografie jsou zde a taky z hodnocení vzorků slivovice zde

V zázemí kulturního domu se  schází hodnotící komise k bodování připravovaných vzorků  k Lúckému koštu trnek od varených po tekuté. Dle poslední zprávy můžeme v sobotu 25. března okoštovat přes 100 vzorků nejen slivovice, ale i jiných destilátů. 

Obecní úřad - starostka (starosta@obeclouka.cz)


(c) Obec Louka, Všechna práva vyhrazena.
Publikování nebo šíření obsahu tohoto serveru je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu.