Vytištěno 23. května 2018, 18:24 ze serveru Obec Louka
http://obeclouka.cz/default.asp?sekce=ON&artid=759&akce=view


vyšlo: 19. března 2017  |  rubrika: Novinky  |  autor: Obecní úřad - starostka (starosta@obeclouka.cz)

Jarní řez ovocných dřevin a sadřství na Horňácku

Jarní řez ovocných dřevin a sadřství na Horňácku


             Jarní řez ovocných dřevin a sadařství na Horňácku

V sobotu 18.3.2017 se konal Jarní řez ovocných dřevin, tentokrát v Louce. Ladislav Tomčala seznámil tentokrát 30 účastníků se základy ošetřování mladých i starých ovocných stromů. Přítomná byla i předsedkyně ZO ČSOP Bílé Karpaty Ivana Jongepierová, která nás blíže v rozhovoru seznámila s ovocnářstvím na Horňácku.

Jak je to se sadařením na Horňácku?

My jsme vlastně tady s touto aktivitou začali už někdy koncem 80 let, kdy jsme si uvědomili, ža tam ta krajina v Bílých Karpatech je opravdu velice cenná a to nejenom z hlediska přírodního, ale že tady je spousta starých sadů a že je potřeba něco pro ně udělat, protože obecné tendence byly vykácet staré sady a když už si nasadím něco nového, tak se jedná většinou o nové odrůdy, které jsou už úplně něco jiného a nedrželo by se starší, přičemž jsme věděli, že ty starší odrůdy měli na sušení, na zavařování a využití každé odrůdy bylo jiné.

Kdo stál u zrodu nových sadů?

Začali jsme se starými ovocnáři, tehdy Jagošem z Lipova a později s Ladislavem Tomčalou z Velké, tyto sady a staré stromy mapovat, v roce 1991 se nám podařilo získat dotaci z Ministerstva životního prostředí, na založení genofondového sadu, což je vlastně sad ve Velké. Byly vysázené podnože a teprve to, co se zmapovalo v terénu, tak se tam roubovalo. Postupně se tato naše aktivita rozšířila do celé republiky. Teď je tady této problematice věnována docela velká pozornost. Svědčí tady o tom i knížka Sedm tváří ovocnářství, je to podpora v rámci celé Moravy, vlastně i v Čechách je to docela rozvinuté.

 Odkud přišel impulz na tento záměr?

Počátky byly tady na těch našich plochách s tím, že my jsme se inspirovali ve skanzenu v Rožnově, kde Ing. Tetera založil takový sádek z těch starých odrůd, hlavně z Beskydska.

Jaké staré vzácné odrůdy jste našli na Horňácku?

U nás na Horňácku se našla spousta zjajímavých odrůd, zrovna ve Velké je velice zajímavá hruška Oharkula, která jinde na světě neexistuje a ve Velké je jich několik stromů. Jsou opravdu takové zajímavé věci, že kromě těch starých pomologických odrůd jako jsou kroncelské, panenské a tady tato staré odrůdy jabloní, tak opravdu se tady, ne jenom na Horňácku, ale po celých Bílých Karpatech a v každé oblasti něco jiného našli. Takové různé místní pomologicky nepopsané odrůdy, které byly zpracované v knížce ovoce Bílých Karpat.

Kdy se začalo s ukázkami jarního řezu?

 

V roce 1997 jsem začali s řezem dřevin. První  jarním řezem dřevin se začínalo na pahrbech Javorníku, potom jsme se přesunuli do Velké, Kuželova a dnes do Louky. Později každým rokem přijížděl profesor Řezníček, který se dnes nemohl pro nemoc zúčastnit. Snažili jsme se lidem vysvětlit, jakým způsobem a co mají se starými stromami, tak taky jak pečovat o ty nové výsadby.

Jaký je zájem o zlepšení krajiny?

Zjistili jsme, že jenom člověk nic neudělá, že když se nám podaří podchytit tady co největší množství lidí, aby se o to postarali, bude to mít vliv jak na krajinu, tak to zlepší vztah lidí k pozemkům. Sady se musí kosit a kde jsou vhodně udržované mají docela dobrou duhovou diverzitu i včetně mnohých chráněných druhů orchidejí. Jde to docela dobře ruku v ruce a výsledek je ten, že lidi chtějí potom pít něco dobrého nebo mít něco dobrého do buchet, je to úžasné jakým způsobem je toto propojené. Je fakt, že i mladší generace už chodí na tyto pravidelné kurzy. Později si lidi prosadili, že by chtěli mít i letní řez, takže jsme začali dělat ukázky v srpnu v rámci bio dožínek letní řez. Sadaři mohli posoudit vliv jarního řezu, kdy na stromech už byly plody některého letního ovoce.

Jak vidíte krajinu Horňácka?

Ovocné stromy do této krajiny patří a myslím, že když se po té krajině podíváme, tak se tomu docela daří. Když se podíváte například Losy, kde byl lán, a vrátili se některé části lidem  a na mnoha místech jsou tam sady trneček a jiných dalších stromků takže si myslím, že je to docela dobré. Ještě bych chtěla říct, že lidi sami dobře vědí, že z těchto moderních odrůd to nemá tu kvalitu, takže už si sami berou odkopky durancií. Možnost si koupit staré odrůdy je v ovocné školce v Bojkovicích. Jezdí tam lidé z celé republiky, ta je zatím jediná v republice, co něco takového dělá.

A co chemizace?

Tady tyto sady těch starých odrůd nevyžadují takovou chemickou péči, jsou odolné nejen nemocem, taky jsou lépe přizpůsobené tady tomu klimatu. Jen něco málo, jen něco základního, ale určitě ne to klasické stříkání, co je potřeba v těch intenzivních ovocných sadech, kdy se to stříká v podstatě každý týden nebo 14 dní.

A co vzkážete sadařům?

Vysazujte, udržujte, ošetřujte stromy našich předků. Pečujte o svou horňáckou krajinu, ta se vám odvděčí.

Rozhovor zaznamenal  František Gajovský

 

 

 

Obecní úřad - starostka (starosta@obeclouka.cz)


(c) Obec Louka, Všechna práva vyhrazena.
Publikování nebo šíření obsahu tohoto serveru je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu.