Vytištěno 17. prosince 2018, 18:21 ze serveru Obec Louka
http://obeclouka.cz/default.asp?sekce=ON&artid=793&akce=view


vyšlo: 24. září 2017  |  rubrika: Novinky  |  autor: Obecní úřad - starostka (starosta@obeclouka.cz)

Můj první školní den

Můj první školní den


Můj první školní den

 4. září zasedlo poprvé do školních lavic na zdejší základní škole 13 dětí. V převaze tentokrát jsou chlapci, kterých je celá desítka, no a jen tři děvčata. Na dotaz, zda se těší,  odpovídali ano. Přejeme, ať nadšení se kterým prvňáčci usedali do školních lavic, ať jim zůstane co nejdéle. Přejeme pěkné známky a taky spoustu pěkných vzpomínek na každý den prožitý ve školních lavicích v Louce. Za získáváním nových vědomostí vykročili: Dvořáček Jakub, Dvořanová Lucie, Holík Lukáš, Jagoš Daniel, Kazíková Blanka, Kozumplík Jan, Lachnitová Justina, Maňák Pavel, Maňák Petr, Stodolák Tomáš, Šimlík Lukáš, Šraděja Vojtěch a Kalný Jakub.

Zahájení školního roku probíhalo na školním dvoře. Po vyslechnutí státní hymny všechny žáky i rodiče přivítala paní ředitelka Jana Janošková, následně pozdravila starostka obce Anna Vašicová a zástupce školské rady pan Jaromír Kostelanský. Po té se všichni rozešli do tříd, kde třídní učitelky seznámili žáky s plánovaným průběhem výuky a organizace kroužků v nastávajícím školním roce.

V letošním roce jsou spojené ročníky 2.-4. a 3.-5.

Třídní učitelé budou působit následovně.

I. třída (1. ročník) -      Mgr. Eliška Lachnitová

II. třída (2.-4. ročník) - Mgr. Ladislava Renčová

II. třída (3.-5. ročník) - Mgr. Jana Janošková

Bez třídnictví bude na škole vyučovat Mgr. Adéla Kotková, ve školní družině Bc. Ester Jagošová, úklid školních prostor Pavla Jančárová. Technické věci má na starosti Radek Jančár, zástup Miroslav Mańák.

Zástupci Obecního úřadu pozdravili se začátkem nového školního roku i děti a pracovníky ve zdejší mateřské škole. Mateřskou školu bude navštěvovat celkem 39 dětí rozdělených do dvou tříd.

Třídu Žabiček o celkovém počtu 15 vede paní učitelka Pavla Vašicová.

Třídu Včeliček s počtem dětí 24 vede vedoucí učitelka Iveta Jagošová a Alžběta Kohůtová, Čajková. Spolupracovat bude asistentka Radka Jančárová.

O úklid prostor se stará paní Věra Maňáková. Dobré jídlo vaří paní Marie Horňáková, Marie Křápková, vedoucí kuchyně Naděžda Hořáková. Ekonomiku školy má na starosti paní Anna Pindorová.

A další fotečky nalezneme zde

 

Obecní úřad - starostka (starosta@obeclouka.cz)


(c) Obec Louka, Všechna práva vyhrazena.
Publikování nebo šíření obsahu tohoto serveru je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu.