Vytištěno 18. října 2018, 18:20 ze serveru Obec Louka
http://obeclouka.cz/default.asp?sekce=ON&artid=801&akce=view


vyšlo: 15. října 2017  |  rubrika: Novinky  |  autor: Obecní úřad - starostka (starosta@obeclouka.cz)

Hasiči

Hasiči


Hasiči

Nový dopravní automobil pro hasiče

16. srpna převzal velitel hasičů Jan Zrini od zástupce firmy Autospol Uherské Hradiště osobní devítimístné víceúčelové vozidlo Ford Tranzit. Vozidlo je určeno pro přepravu osob, včetně hasičů bez výzbroje a pro evakuaci osob při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva. Předání se zúčastnila mimo starostky obce Anny Vašicové a starosty hasičů Vlastimila Horáka Ina. Daria Řičařová - manažerka Svazku obcí Mikroregionu Horňácko a zástupce Hasičského záchranného sboru Hodonín nadpraporčík Jiří Maruštík, technik strojní služby.

26 000,- putovalo na dětské oddělení nemocnice Kyjov

30. srpna zástupci JSDH v Louce Bc. Eva Dřímalová, Petr Sedláček v čele se starostou hasičů Vlastimilem Horákem a starostkou obce Annou Vašicovou  zavítali na dětské oddělení nemocnice Kyjov, aby předali finanční dar ve výši 26 000,- Kč ( výtěžek z akce Košt gulášů, který byl s úspěchem organizován v květnu Pod Hájem) pro potřebu nemocných dětí hospitalizovaných na tomto oddělení. Na oddělení je přivítal primář dětského oddělení MUDr. Milan Tauš, vrchní sestra Bc. Renata Masaříková. Při této příležitosti se k nám přidali i zástupci kyjovské radnice s místostarostou Bc. Antonínem Kuchařem, kteří rovněž předali dar pro potřeby malých pacientů, tentokrát ve výši 3 500,- Kč, výtěžek za společenské akce. Za finanční podporu přišla poděkovat i ředitelka nemocnice Kyjov Mgr. Danuše křiváková, která byla velmi potěšena a překvapena výší poskytnutého daru, sdělila nám - dobrovolné dary dostáváme, ale takto velké zřídka.

Pan primář nás provedl po oddělení, seznámil nás s pokoji nejen malých a velkých dětí, ale taky jsme měli možnost shlédnout moderní vybavení porodního oddělení včetně pokojů pro nově narozené děti a děti nedonošené v inkubátorech.

Za tento šlechetný čin patří hasičům srdečný dík.

Železný šrot patří do sběru

Sobota 30. září. Naši hasiči měli tuto sobotu pracovní. Část svážela již od ranních hodin kovový odpad, který jim darovali občané. Výtěžek bude použit na zakoupení chybějící nebo opotřebované výzbroje(ať jsou to hadice všeho druhu, pomocná technika), či výstroje pro jednotlivé členy. V jednotce chybí některým členům zásahové oděvy bez kterých nesmí vyjet k požáru, věší polovina zatím nemá ani vycházkovou uniformu. vašim přispěním již neúčelného a nepotřebného železného šrotu pomůžeme k pořízení chybějící techniky nebo ošacení a tím taky přispějeme zefektivnit pohotovost jednotky sboru dobrovolných hasičů.

A další fotečky nalezneme zde

Brigáda

Druhá část členů brigádně vypomáhala s omítáním budov - zázemí pro obecní techniku za kulturním domem. Výstavba těchto prostor probíhá svépomocí a za podpory aktivních lidí ve volném čase, takže se nám poněkud zdržela. Rychlé dohotovení je nutné kvůli uvolnění prostor pro garážování nového dopravního automobilu v prostorách víceúčelové budovy. Za dnešní pracovní nasazení a odvedení díla na zvelebení okolí kulturního domu našim hasičům patří velký dík.

A fotečky z brigády nalezneme zde

Obecní úřad - starostka (starosta@obeclouka.cz)


(c) Obec Louka, Všechna práva vyhrazena.
Publikování nebo šíření obsahu tohoto serveru je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu.