Vytištěno 18. července 2018, 00:58 ze serveru Obec Louka
http://obeclouka.cz/default.asp?sekce=ON&artid=802&akce=view


vyšlo: 23. října 2017  |  rubrika: Novinky  |  autor: Obecní úřad - starostka (starosta@obeclouka.cz)

HODY 2017

HODY 2017


HODY 2017

Víkend 6. až 8. října byl u nás v Louce hodový. Hody se slaví na počest Panny Marie Růžencové, které je zasvěcen náš kostel. Všeho dění se letos zhostil ročník osmnáctiletých. S přípravami začali již dříve, výrobou umělých ozdob do prostor kulturního domu, kostela, kapličky, hřbitova a vjezdu do dědiny.

V pátek se bavila mládež a příznivci moderní hudby, kdy jim k poslechu i tanci hrála skupina ARTEMIS. Že jsou hudebníci mezi omladinou žádaní, bylo znát na hojné účasti. Zábava končila až v ranních hodinách, takže času k přípravám na sobotní krojovou večerní zábavu bylo málo.

V sobotu před dvacátou hodinou je po dědině slyšet hudbu, to členové dechovky  TÚFARANKA ze Šakvic před kulturním domem zvali k večerní účasti. Všechny místečka byly dlouho dopředu v předprodeji zamluvené, ti kteří se přišli podívat bez místenky, měli smůlu a museli stát. Oficiálně sobotní zábavu zahájili stárci a stárky, pozdravili přítomné a připili na zdar letošních hodů. Kolem třiadvacáté hodiny si mohli zatancovat spolu, bylo vyhlášeno sólo stárků, následně celého ročníku. Vzhledem k tomu, že chlapců bylo málo(jen dva), vypomohli s tancem i mladší ročníky. Nu a jak je zvykem tak, děvčata vytancovala své tatínky a chlapci do kola pozvali maminky. V příjemné atmosféře se pokračovalo do pozdních nočních hodin.

Záběry z večera nalezneme zde a máme i video

V neděli v deset hodin byla sloužena krojová hodová mše svatá za všechny farníky z Louky. Mši celebroval P. Kliment Mikulka.

Fotogalerie k nahlédnutí zde

Ve třináct hodin se chasa sešla k hodové obchůzce, kterou na několika místech přerušil déšť, ale přesto se podařilo navštívit všechny rodiny a pozvat večer k závěrečné zábavě. Na obchůzce je doprovázela Horňácká cimbálová muzika Marka Potěšila z Lipova a místní mládež. Tuto  muziku jsme měli možnost si poslechnou i večer v sále, kdo měl chuť a sílu si mohl i zatancovat. Opět se domů vracelo za kuropění. Čas na úklid se našel až v pondělí. Po všechny dny na prostranství před mateřskou školou si mohly děti, mládež, ba i dospělí užít pouťových atrakcí - autodráhu, kolotoč, vláček, dráhu, žádané byly houpací klece, střelnice nebo něco sladkého na zub včetně cukrové vaty.

 

Fotogalerii nalezneme zde a také zde

A jak říká autor všech fotografií a videa (za zdokumentování srdečně děkujeme) pan František Gajovský: "Tož v Úce je už po hodech. Pomalu trávíme a střízlivíme do všedních dnů".

Za hodovou přípravu, organizaci a udržování lidových tradic v Louce děkujeme ročníku 1999.

Obecní úřad - starostka (starosta@obeclouka.cz)


(c) Obec Louka, Všechna práva vyhrazena.
Publikování nebo šíření obsahu tohoto serveru je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu.