Vytištěno 18. října 2018, 17:47 ze serveru Obec Louka
http://obeclouka.cz/default.asp?sekce=ON&artid=807&akce=view


vyšlo: 29. října 2017  |  rubrika: Novinky  |  autor: Obecní úřad - starostka (starosta@obeclouka.cz)

Světluškový průvod

Světluškový průvod


Světluškový průvod

Čtvrtek 27. října - podvečer státního svátku výbor Českého červeného kříže uspořádal vzpomínkovou akci na počest výročí vzniku samostatné Československé republiky spojené s průvodem světlušek.

Starostka obce paní Anna Vašicová nejdříve všechny zúčastněné přivítala. Jen v krátkosti připomněla, co všechno vzniku republiky předcházelo. "Jednání o samostatnosti Československého státu pozastavila první světová válka, která trvala od roku 1914 do roku 1918 a zasáhla celou Evropu, Asii a Afriku. Vypukla po atentátu na následníka trůnu Rakouska - Uherska Františka Ferdinada v Sarajevu a to v červnu 1914. Na to Rakousko - Uhersko vyhlásilo válku Srbsku, po té již v červenci následovala řetězová reakce ostatních států, které do války vstoupily.

Boje probíhaly na několika frontách. Ve velmi krátké době bylo mobilizováno přes 60 milionů vojáků. Od nás z Louky zpočátku odchází na vojnu 56 občanů. Zpět se k rodinám nevrátilo 23 občanů, na jejích  počest byl v roce 1933 za podpory rodinných příslušníků padlých vojáků a za podpory obce postaven pomník padlých.

Důsledkem vyhlášení první světové války byly do pozadí odsunuty národnostní otázky v Rakousko - Uhersku. Vyjednávání o samostatnosti naší republiky se začalo až po skončení první světové války. Vzniku Československa předcházel zdlouhavý proces, do kterého byli zapojeni legionáři, mezi nimi i Tomáš Garrigue Masaryk. Samostatný Československý stát byl vyhlášen 28. října 1918 a Tomáš Garrigue Masaryk se stal prvním prezidentem.

Pomník padlých se stal místem ke kterému se obracíme při různých významných událostech. Tak i tentokrát starostka obce Anna Vašicová spolu s místostarostou Ing. Radimem Buzíkem položili k pomníku padlých  na počest všech občanů bojujících za samostatnost Československého státu věnec. Taky jsme vzpomněli občany bojující v první  i druhé světové válce a za zemřelé jsme  zapálili svíce.

Po té se vydal průvod broučků, berušek as světlušek s rozsvícenými lampionky a světýlky za doprovodu muziky puštěné  prostřednictvím obecního rozhlasu, po obci. Tentokrát jsme zvolili trasu dolů po obci, přes lokalitu Záhumenice, dále po levé straně hlavního průtahu až k horní autobusové zastávce. U kulturního domu pak na všechny čekalo malé občerstvení, čaj,  medáčky, ba i něco pro dospělé účastníky. I přes vrtkavé páteční počasí se nás sešlo poměrně hodně(přes 115),  jsme se vyhnuli  kapkám deště, který spustil až k sedmé hodině a rozehnal nás do našich domovů.

 A další fotečky nalezneme zde

 

Obecní úřad - starostka (starosta@obeclouka.cz)


(c) Obec Louka, Všechna práva vyhrazena.
Publikování nebo šíření obsahu tohoto serveru je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu.