Vytištěno 18. října 2018, 18:39 ze serveru Obec Louka
http://obeclouka.cz/default.asp?sekce=ON&artid=812&akce=view


vyšlo: 19. listopadu 2017  |  rubrika: Novinky  |  autor: Obecní úřad - starostka (starosta@obeclouka.cz)

Svatohubertská mše

Svatohubertská mše


 Svatohubertská mše

Neděle 12. listopadu opět po roce byla sloužena v kostele Panny Marie Růžencové u nás v Louce Svatohubertská mše svatá za všechny myslivce obcí Horňácka. Mši svatou celebroval  tak jako několik let předešlých P.Petr Wnuk. Pozvání k účasti na této mši svaté občané Louky dostali prostřednictvím trubačů jedoucích na voze taženém koňským spřežením pana Martina Chrenčíka.

Jak tuto neobyčejnou pouť hodnotí paní Jarmila Hrbáčková

"Podzimní neděle 12.11.2017. Před kostelem Panny Marie Růžencové v Louce už od ranních hodin vrcholily přípravy na XI. Svatohubertskou mši za živé a zemřelé myslivce z Horňácka. Po propršené noci do chladného počasí dokonce vykouklo i sluníčko, jehož teplé paprsky zpříjemnily celé dopoledne. Stalo se už tradicí, že vesnice od brzkého rána projíždí koňský povoz, na kterém seděl i představitel sv. Huberta, zástupci řádu sv. Huberta a trubači, kteří zvali všechny občany na slavnostní mši. V 10 hodin se slavnostní průvod od kapličky za doprovodu Mariánské písně vydal do kostela. Průvodu se zúčastnili čestní hosté, zástupci řádu sv. Huberta, pozvání přijal tentokrát i jejich velmistr, zástupce Moravských rytířů sv. Kolumbána a Černí myslivci Pobeskydští. Samozřejmě nechyběli myslivci místního mysliveckého sdružení i myslivci z širokého a blízkého okolí, dokonce někteří přijeli i se svými dravci. Mši svatou celebroval P.Petr Wnuk a v úpravě Vacek a Semelent, zpíval chrámový sbor z Louky za doprovodu trubačů ze Zábřehu. Mezi obětními dary vévodil statný jelen, dále se nesl bažant, zajíc, liška, srnčí zvěř a kapr. Celou atmosféru slavnostní mše umocnila krásná výzdoba kostela. Po mši vyhrávala před kostelem Lipovská pětka a na všechny poutníky čekalo malé občerstvení v podobě výborných koláčků, teplého čaje a svařáku. Ten přišel každému v chladném dopoledni vhod. Dokonce se podávalo i svatomartinské víno. Prostor před kostelem zdobila výstava preparované zvěře v životní velikosti a samozřejmě nechyběly ani prodejní stánky s mysliveckou tématikou. Letošní doprovodný program se nesl v duchu kinologie. Pes je totiž součástí každého lovu a doprovází myslivce téměř všude. Lidé mohli shlédnout jak velké, tak malé lovecké plemena, některé dokonce i při práci. Tak jsme mohli v pravé poledne slyšet jak kostelní zvon, tak tóny trubačů i štěkot psů. V kulturním domě měli možnost návštěvníci shlédnout výstavu obrazů Hanky Křenkové, prezentaci optiky Swarovského a zakoupit si knihy, kalendáře a předměty s mysliveckou tématikou. Nechyběly ani dřevěné výrobky mistrů řezbářů ze Šumavy. V sále byla pro pozvané hosty přichystána slavnostní tabule. Po Moravské hymně a společné modlitbě vedené P. Petrem Wnukem se všichni s chutí pustili do teplé bažantí polévky.

Bylo to krásné setkání a vzpomínání nejen myslivců, místních občanů, ale i lidí z blízkého  a dalekého okolí.

Za tento duchovní, kulturní a společenský zážitek patří poděkování zvláště panu Ing. Janu Škopíkovi a všem, kteří přispěli a jakkoliv se podíleli na zdárném průběhu této myslivecké akce."

Odkazy na fotky nalezneme zde a další odkaz na stránky mysliveckého sdružení Volavec Louka zde foto František Gajovský

 

 

Obecní úřad - starostka (starosta@obeclouka.cz)


(c) Obec Louka, Všechna práva vyhrazena.
Publikování nebo šíření obsahu tohoto serveru je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu.