Vytištěno 18. října 2018, 17:29 ze serveru Obec Louka
http://obeclouka.cz/default.asp?sekce=ON&artid=827&akce=view


vyšlo: 11. ledna 2018  |  rubrika: Novinky  |  autor: Obecní úřad - starostka (starosta@obeclouka.cz)

Novoroční varhaní koncetr

Novoroční varhaní koncert


Novoroční varhaní koncert

Sobota 6. ledna v 17. hod se konal v Kostele Panny Marie Růžencové v Louce Novoroční koncert pro varhany a zpěv. Na varhany hrál varhaní mistr pan Lukáš Hurtík, zpěvem doprovázela operní pěvkyně paní Zuzana Hátlová.

Na programu byly skladby J. S. Bacha, F. X. Brixe, G. Bizeta, L. Boellmana, A.Dvořáka, J.Ch. Kittela, F. Mendelssonhna-Bertholdy. Pro návštěvníky to byl emotivní nevšední hudební a pěvecký zážitek.

BcA. Zuzana Hátlová se narodila v malé vesnici Hořiněves blízko Hradce Králové. K hudbě ji přivedla již v útlém věku učitelka na základní škole. O další hudební vývoj se staral sbormistr pan Jan Skopal v Královéhradeckém sboru, zde taky zažila první úspěchy na jevišti.

Vystudovala nejprve Střední průmyslovou školu stavební obor geodézie. Po dokončení byla přijata na Konzervatoř Pardubice, kde měla příležitost nastudovat různorodé role. Jako první byla role maminky ve Smetanově Prodané nevěstě, následovala role v opeře Josefa Myslivečka, II Parnaso confuso, Erato, dále role v představení Divadelní ředitel aneb ředitelské pasticio, slečna Silberklangova - dílo poskládané z fragmentů oper W. A. Mozarta. Absolvovala roli v opeře C. Monteverdiho - Orfeo, v roli Musica (vstupní uvádějící do děje) a Speranza (Naděje).

V roce 2014 nastoupila na Janáčkovu akademii múzických umění v Brně, kde svá studia završila v roce 2017 bakalářskou zkouškou. Zde si zahrála v operách W. A. Mozarta: Kouzelná flétna, v roli Génia, dále v jednoaktové opeře M. Háby, Malý princ v roli Lišky a mnoho dalších zajímavých rolí. Během studií navázala kontakty s profesionálními soubory ReBelcanto a Czech Solit Consolt, se kterým měla tu příležitost zpívat premiéru moderního díla J. Vičara, Křik, nebo natočit hudbu k filmu pro Českou televizi, Santiniho jazyk, pod vedením režiséra Jiřího Stracha.

Nyní nastoupila jako učitelka sólového zpěvu a sborového zpěvu na ZUŠ Hodonín a ZUŠ Dubňany, dále se věnuje sólové koncertní činnosti. 

MgA. Lukáš Hurtík, PhD., narodil se v Nedakonicích. Své hudební vzdělání započal hrou na klavír v ZUŠ v Uherském Hradišti. Poté vystudoval hru na varhany u MgA. Ester Moravetzové a hru na klavír na konzervatoři P.J. Vejvanovského v Kroměříži. Studiu hry na varhany pokračoval na Hudební fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. V akademickém roce 2006/2007 studoval hru na varhany na Staatliche Hochschule fur Muzik und Darstellende Kunst v německém Stutgartu u profesora Jurgena Essla. Své odborné vzdělání završil studiem v doktorském studijním programu.

Koncertuje v České republice a představil se taky publiku na festivalech sousedního Německa, Polska, Slovenska. Jeho bohatý repertoár sahá od skladeb období renesance přes baroko, reprezentované především díly J. S. Bacha a dále přes romantismus a hudbu 20. století až po současnou tvorbu. Spolupracuje s Filharmonií Bohuslava Martinů, orchestrem Ensemble Opera Diversa, Komorním orchestrem Bohuslava Martinů, Janáčkovým komorním orchestrem, Českým rozhlasem a Národním divadlem v Brně. Je vyhledáván jako komorní hráč a doprovazeč, spolupracuje zejména se sólovými pěvci, sbory, houslisty a trumpetisty. Od roku 2014 je zván jako člen poroty (původně varhanní soutěže) Oraganum regium v Pardubicích. Působí rovněž pedagogicky. Vyučoval hru na klavír na ZUŠ v Uhreském Hradišti. Od roku 2008 je činný jako učitel hry na klavír a varhany na ZUŠ v Brně. V roce 2010 začal korepetovat na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, nyní zde působí jako pedagog hry na varhany.

Obecní úřad - starostka (starosta@obeclouka.cz)


(c) Obec Louka, Všechna práva vyhrazena.
Publikování nebo šíření obsahu tohoto serveru je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu.