Vytištěno 23. dubna 2019, 02:09 ze serveru Obec Louka
http://obeclouka.cz/default.asp?sekce=ON&artid=833&akce=view


vyšlo: 5. března 2018  |  rubrika: Novinky  |  autor: Obecní úřad - starostka (starosta@obeclouka.cz)

Přednáška - Louky Bílých Karpat

Přednáška - Louky Bílých Karpat


Louky Bílých Karpat

Ve čtvrtek 22.února jsme se již podruhé  sešli v obecní knihovně, tentokrát při představení knihy Louky Bílých Karpat, kterou nám představila autorka paní Ivana Jongepierová.                                  RNDr. Ivana Jongepierová vystudovala přírodovědnou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor Systematická biologie a ekologie. Od roku 1986 pracuje jako botanik na Správě Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty, je také předsedkyní Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Bílé Karpaty ve Veselí nad Moravou. Jejím hlavním zájmem jsou louky, jejich údržba a obnova.

"Louky Bílých Karpat začaly být botanicky objevovány před více než sto lety a staly se jedním z hlavních důvodů vyhlášení CHKO Bílé Karpaty v roce 1980. Zařazení tohoto území do světové sítě Biosférických rezervací UNESCO v roce 1996 bylo zdůvodněno úzkými vztahy mezi kvalitou zdejší přírody a lidskou činností. Proslulé orchideové louky jsou totiž podmíněné jejich pravidelným kosením.

Bělokarpatské louky patří k druhově nejbohatším a svou rozlohou více než 4 000 ha i k nejrozsáhlejším travním společenstvům Evropy. Vznikly staletí trvající lidskou činností a v rukách člověka je i jejich další osud.

Až do poloviny 20. století byly zdejší louky nedílnou součástí života místních obyvatel. Pestrost lučního kvítí se odrážela na motivech krojových výšivek i na ornamentech chalup či užité keramice, zvučné písně se při senoseči rozléhaly krajinou.

A na tých Vojšicách roste pěkná tráva, zkázala ně milá galánečka falešná,

že sa bude vdávat .........

........... trikrát sa tá tráva na úkách pokosí

co sa ten šohajek, co sa on na vojně

šablenky nanosí."                                  ( úryvek z knihy Louky Bílých Karpat)

Motivy květin z polí, luk a zahrádek okolí Louky využívala k výmalbě naší kapličky i po mnohá léta paní Anežka Kašpárková.

Všem přítomným se přednáška velice líbila, se zájmem přivítali nabídku RNDr. Ivany Jongepierové ke společné procházce za poznáním květeny a živočichů našich luk kolem Volavce.

Ke společné procházce s botaničkou se sejdeme  1. června v 17 hodin.

Další fotky Zuzany Machálkové nalezneme zde.

Obecní úřad - starostka (starosta@obeclouka.cz)


(c) Obec Louka, Všechna práva vyhrazena.
Publikování nebo šíření obsahu tohoto serveru je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu.