Vytištěno 23. dubna 2019, 02:38 ze serveru Obec Louka
http://obeclouka.cz/default.asp?sekce=ON&artid=836&akce=view


vyšlo: 18. března 2018  |  rubrika: Novinky  |  autor: Obecní úřad - starostka (starosta@obeclouka.cz)

Přednáška lékaře

Přednáška lékaře


Přednáška lékaře

Pátek 9. března výbor ČČK Louka uspořádal přednášku lékaře MUDr. Petra Dvorského s názvem "Novinky v poskytování první pomoci".

Každý z nás se může kdykoliv dostat do situace kdy bude potřebovat sám první pomoc nebo poskytnout první pomoc postiženému. První pomoc se definuje jako jednoduché, účelné opatření, které můžeme poskytnou kdekoliv a kdykoliv při náhlém postižení zdraví. Důležité je ohroženému pomoci tak, abychom předešli komplikacím, zmírnili následky poranění. proto poskytnutá první pomoc musí být kvalitní a včasná. a jak zdůrazňuje MUDr. Petr Dvorský

1) nebát se první pomoci - jakákoliv pomoc je lepší než žádná

2) důležité je dbát své bezpečnosti

3) přivolání Zdravotní záchranné služby  155 nebo 112

4) u postiženého v bezvědomí udržet průchodnost dýchacích cest záklonem hlavy

5) při krvácení zastavit masivní krvácení, následně zahájit resuscitaci

6) při zástavě dechu masáž srdce  frekvencí 100/min.

Velmi důležité při volání Zdravotnické záchranné služby je přesně popsat, stav nemocného, jak vypadá, místo kde se nachází a dbát přesných pokynů operátora,, který záchranou službu vysílá.                                                                                         Na závěr si mohl každý vyzkoušet masáž srdce na připravené figuríně, a vůbec to není lehké...

 

MUDr. Petru Dvorskému děkujeme za čas věnovaný přednášce a Ing. Petru Maňákovi za poskytnutí techniky, kde jsme měli možnost shlédnout poskytování první pomoci přímo na obrazovce.

Další fotečky nalezneme zde

Obecní úřad - starostka (starosta@obeclouka.cz)


(c) Obec Louka, Všechna práva vyhrazena.
Publikování nebo šíření obsahu tohoto serveru je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu.