Vytištěno 18. července 2019, 11:46 ze serveru Obec Louka
http://obeclouka.cz/default.asp?sekce=ON&artid=848&akce=view


vyšlo: 20. června 2018  |  rubrika: Novinky  |  autor: Obecní úřad - starostka (starosta@obeclouka.cz)

První svaté přijímání 2018

První svaté přijímání 2018


 První svaté přijímání 

V neděli dne 13. května v kostele Panny Marie Růžencové při mši svaté přistoupilo k prvnímu svatému přijímání 9 dětí, z toho tři chlapci a šest děvčat:

Monika Chrenčíková, Jan Machálek, Lenka Vybíralová, Diana Sečkařová, Julie Mikesková, Simona Hálková,  František Hýža, Dominik Jagoš a Jana Sečkařová

Taky ve  svátečním kroji  děti přistupující k prvnímu svatému přijímání doprovázeli mladší nebo starší sourozenci.

K této slavnostní mši svaté je doprovázela nejen mládež ročníku 18tiletých v kroji, ale také mnoho krojované školní mládeže. Nechyběla ani dechová hudba Lipovjanka

Mši svatou celebroval P.Petr Wnuk. Hudební doprovod  na varhany při mši svaté Barbora Hrbáčková, Marek Potěšil housle, v jejich podání zazněla píseň Ave Maria.

 

Farní pouť na Blatnické hoře 

V neděli 20. května se konala na Blatnické hoře u Svatého Antonínka pouť za farníky Lipova a Louky. Poutní mši svatou celebroval v přeplněné kapli P. Petr Wnuk. Při mši svaté se farníci modlili za déšť, za úrodu a za rodiny naší farnosti. Na závěr se pomodlili k Panně Marie litanie loretánské. Mnozí naší farníci, ale taky mnozí z okolních obcí  pro nedostatek místa v kapli poslouchali a zůstali se modlit venku před kaplí. Tentokrát počasí přálo, sluníčko svítilo, pofukoval příjemný větřík.

Další fotečky nalezneme zde

Obecní úřad - starostka (starosta@obeclouka.cz)


(c) Obec Louka, Všechna práva vyhrazena.
Publikování nebo šíření obsahu tohoto serveru je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu.