Vytištěno 25. června 2019, 20:34 ze serveru Obec Louka
http://obeclouka.cz/default.asp?sekce=ON&artid=866&akce=view


vyšlo: 17. září 2018  |  rubrika: Novinky  |  autor: Obecní úřad - starostka (starosta@obeclouka.cz)

Střípky historie Obce Louka

Střípky historie Obce Louka


Střípky historie Obce Louka

Sobota 25. srpna - Areál Pod Vrbama  Víkendovou akci připravila pro návštěvníky obec Louka ve spolupráci s Partou Hic v rámci Tečky za prázdninami, která se stala dlouholetou tradicí pořádanou pro všechny věkové kategorie na ukončení prázdnin.

Areál Pod Vrbama ožívá již v pátek podvečer příjezdem členů jednotlivých klubů vojenské historie. Postavením táborových stanů a následným posezením s místními obyvateli.

V sobotu v deset hodin se vydává za zvuku doprovodné hudby průvod všech účastníků po dědině. Vzpomínková akce začíná uctěním památky padlých spoluobčanů za první i druhé světové války  u pomníku padlých, kde stáli čestnou stráž legionáři Francouzští, italští, ruští, vojáci první republiky, Rakosko - Uherští vojáci a četníci první republiky, dále vojáci rumunské armády a slovácké brigády, Javornická dělostřelecká garda, francouzští vojáci různých jednotek a členové francouzské polní ošetřovny Sevice de Santé.   Po slavnostním přivítání starostkou obce paní Annou Vašicovou: " Vážení spoluobčané, vážení přítomní hosté - vítám Vás na dnešním pietním vzpomínkovém setkání. Dnešní den je jeden z pěti aktivit, kterými jsme se přidali k oslavám 100 let vzniku Československé republiky. První naše setkání bylo v březnu při Baladách zpod Javoriny s doktorem Pavlem Popelkou a doprovodem Horňácké cimbálové muziky Petra Galečky, další v podvečer prvního máje pří výsadbě lípy - Strom svobody -  za pomníkem padlých. Naše nynější víkendová akce s názvem Střípky historie obce Louka, kterou začínáme právě zde u pomníku padlých za první světové války, který postavili rodiny padlých za podpory obecního zastupitelstva v roce 1933. Začneme uctěním památky našich občanů, kteří své životy položili jak v první, tak následně ve druhé světové válce za to, aby další generace i ta současná, měla možnost život prožít právě tady u nás v dědině a hlavně v pokoji a míru.  Další z aktivit připravujeme na víkend 7. až 9. září výstavou militaria a přenáškou spojenou s videoprojekcí pana Jana Halíčka. Zakončíme v říjnu v podvečer vzniku Československé republiky lampionovým průvodem a položením věnce k pomníku padlých. Za podporu a sdílení vzpomínek na naše zesnulé děkuji všem zúčastněným. Přeji nám a našim dalším generacím, ať mír a klid se vznáší nad naší krajinou a ať se jí vyhnou všechny útrapy a války" a položením věnce  místostarostou Ing. Radimem Buzíkem byly vypáleny slavnostní salvy a z rozhlasu zazněla Československá hymna.

Ve 14 hodin byl zahájen na hřišti v areálu Pod Vrbama program sólovou písní "Pri Trenčanskéj bráně" Janem Kozumplíkem a Janem Štefánkem. V první části nám členové klubu Napoleonika předvedli postup napoleonských vojsk přes naše území s názornou ukázkou válečného ošetřovatelství v dané době. Tuto ukázkovou část připravila a mluveným slovem provázela Klára Čudrnáková - starostka obce Dražůvky.

Období od napoleonských válek až po druhou světovou válku ztvárnili členové divadelního kroužku v Louce a jednotlivci z řad občanů. V ukázce byly znázorněny útrapy občanů - postižení ohněm, vodou. Početní pohyb obyvatel. Období první světové války a její dopad na území. Období mezi dvěma válkami, volba prvního starosty, budování viaduktu a jiných významných objektů, útrapy v průběhu druhé světové války.  Připravila  Anna Vašicová a doprovázela mluveným slovem spolu s Jaroslavem Šradějou.

Třetí část - osvobození obce připravil a komentoval pan Jan Halíček z Hrubé Vrbky. Pohyb vojsk ztvárnili členové Klubu vojenské historie Honvéd, Klub vojenské historie 43.pěšího pluku Brno a skupina německých vojáků.

Celou akci zakončili Jan Kozumplík a Jan Štefánek sólovým zpěvem Moravské hymny.

Děkuji všem, kteří se jakýmkoliv  způsobem zapojili do přípravy celé akce: Partě Hic, pomocné organizaci především Evě Dřímalové, pomocné režii Jarmile Hrbáčkové, Antonínu Maňákovi.  Za výrobu domečků dětem a učitelkám Základní školy v Louce, za výrobu viaduktu panu Pavlu Sečkařovi. Členům divadelního kroužku a jednotlivcům za krojové ztvárnění naší části programu. Poděkování patří zaměstnancům Obecního úřadu za vysoké pracovní nasazení při zabezpečení zdárného průběhu akce.

Obec Louka k této příležitosti vydala brožurku s názvem "STŘÍPKY Z HISTORIE OBCE LOUKA - Pod vládou knížecího rodu z Liechtenštejna", autor Peter Futák, Kuželov 66. Autorem seznamů vojáků je RNDr. Ing. Miroslav Hudeček, Blatnička č. 16. K zakoupení je na Obecním úřadu v Louce v ceně 50Kč za kus.

Další záběry nalezneme zde a také zde

Obecní úřad - starostka (starosta@obeclouka.cz)


(c) Obec Louka, Všechna práva vyhrazena.
Publikování nebo šíření obsahu tohoto serveru je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu.