Vytištěno 25. června 2019, 19:51 ze serveru Obec Louka
http://obeclouka.cz/default.asp?sekce=ON&artid=868&akce=view


vyšlo: 25. září 2018  |  rubrika: Novinky  |  autor: Obecní úřad - starostka (starosta@obeclouka.cz)

Začátek školního roku

Začátek školního roku


Začátek školního roku

V pondělí 3. září byl zahájen školní rok 2018 - 2019. Pro nepřízeň počasí zahájení proběhlo ve školní tělocvičně. Přivítali jsme nejen žáky, kteří naši školu navštěvují více let, ale i nové prvňáčky, kteří svůj první krok do života školáků udělali společně se svými rodiči. Žáci 5. tříd se prvňáčků ujali a předali jim krásnou kytičku. Přivítání všech žáků bylo zahájeno státní hymnou. Paní ředitelka Mgr. Jana Janošková zahájila školní rok krátkým proslovem, kterým uvítala jak děti i rodiče. Několik milých slov při zahájení řekla i paní starostka Anna Vašicová, místostarosta Ing. Radim Buzík i předsedkyně školské rady paní Martina Sečkařová.

Základní školu bude v letošním roce navštěvovat celkem 49 žáků, z toho je 9 prvňáčků, které bude vyučovat paní učitelka Mgr. Eliška Lachnitová. Třídní učitelkou 2. a 3. třídy je paní učitelka Mgr. Ladislava Renčová. 4. a 5. třídy paní ředitelka Mgr. Jana Janošková. Netřídní paní učitelka, která se po celý školní rok bude podílet na výuce všech žáků je Mgr. Adéla Sedláčková. Důležitou roli ve škole má i paní vychovatelka Mgr. Ester Jurková, která společně s p. učitelkou Mgr. Adélou Sedláčkovou budou vychovávat děti ve školní družině.

 I letos má škola připraveny zájmové kroužky různého zaměření, kde se můžou žáci školy odreagovat. Jako každý školní rok se můžou žáci těšit na mnoho různých naučných i zábavných akcí, které škola v průběhu roku bude pořádat. Druhá a třetí třída již od měsíce října začne jezdit na plavání do Ratiškovic.

Přejeme našim žákům i novým prvňáčkům, aby se jim ve škole líbilo, rádi do ní chodili a dařilo se jim nejen v učení, ale i v celém životě.
Za kolektiv základní školy     Mgr. Ladislava Renčová.

Rovněž starostka obce paní Anna Vašicová spolu s místostarostou Ing. Radimem Buzíkem pozdravili děti v naší mateřské škole. Nejprve pozdravili třídu Žabiček, kterou navštěvuje 16 malých dětí. Vede je paní vedoucí učitelka Iveta Jagošová a Mgr. Ester Jurková.

Druhou třídu Včeličky v letošním roce navštěvuje 21 dětí. Vede je paní učitelka Pavla Vašicová a paní učitelka Michaela Teplá.

Taky jsme pozdravili naše kuchařky ve školní kuchyni . Všem popřáli šťastné vykročení do nového školního roku, samozřejmě se budeme těšit na dobré jídlo, které pro nás připraví.

A album nalezneme zde a také zde

 

 
 

 

Obecní úřad - starostka (starosta@obeclouka.cz)


(c) Obec Louka, Všechna práva vyhrazena.
Publikování nebo šíření obsahu tohoto serveru je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu.