Vytištěno 21. září 2019, 23:21 ze serveru Obec Louka
http://obeclouka.cz/default.asp?sekce=ON&artid=871&akce=view


vyšlo: 1. října 2018  |  rubrika: Novinky  |  autor: Obecní úřad - starostka (starosta@obeclouka.cz)

Biřmování

Biřmování


Biřmování

Sobota 22. září - ve farním kostele Všech svatých v Lipově přijalo svátost biřmování 36 biřmovanců z naší farnosti Lipova a Louky. Od nás z Louky po roční přípravě P. Petrem Wnukem tuto svátost přijalo 14 mladých křesťanů, převážně oděných do svátečních krojů.

Svátost biřmování uvádí pokřtěného  do plného křesťanského života. Proto ji nazýváme svátostí křesťanské dospělosti. Tělo je při ní pomazáno olejem, aby duše byla posvěcena. Dnes budou tito naši biřmovanci obohaceni zvláštní silou, dokonaleji včleněni do Církve a zavázáni šířit a bránit víru jako opravdoví Kristovi svědkové.

Mše svaté byli přítomni monsiňor N.N. Jan Bosco Graubner - arcibiskup olomoucký, metropolita moravský, děkan Mons. Václav Vrba, farář Veselí nad Moravou, P. Pavel Jagoš, rodák z Lipova, nyní slouží v Římskokatolické farnosti v Jalubí, P. Mgr. Kliment Tomáš Mikulka OP působí v Římskokatolické farnosti kostela sv. Jiljí, Praha - Staré Město.

Svátost biřmování udělil  monsiňor N.N. Jan Graubner (arcibiskup). Vlastní obřady biřmování začaly po promluvě a obnově křestního vyznání. K udílení svátosti biřmování se používá křižmo. Biskup jím udělá křížek na čele biřmovance a říká" "Přijmi pečeť daru Ducha Svatého". Biřmovanec odpoví :"Amen". Kmotr přitom drží pravou ruku na rameni biřmovance. Biřmovanec  má v síle tohoto daru kolem sebe šířit příjemnou vůni křesťanských skutků, radosti z víry a důvěry v Boží pomoc a ochranu. Potom biskup podá biřmovanci ruku a zdraví: "Pokoj tobě". Biřmovanec odpoví: "I s Tebou". Podáním ruky biskupovi, biřmovanec potvrzuje ochotu plnit závazky dospělého křesťana.

Přítomní účastníci mše svaté byli vyzváni k vytvoření opravdového bratrského společenství, které bude podporovat naše biřmovance modlitbou, obětí a příkladným křesťanským životem.

 

Obecní úřad - starostka (starosta@obeclouka.cz)


(c) Obec Louka, Všechna práva vyhrazena.
Publikování nebo šíření obsahu tohoto serveru je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu.