Vytištěno 12. listopadu 2019, 06:39 ze serveru Obec Louka
http://obeclouka.cz/default.asp?sekce=ON&artid=877&akce=view


vyšlo: 6. listopadu 2018  |  rubrika: Novinky  |  autor: Obecní úřad - starostka (starosta@obeclouka.cz)

Odpočinkové místo v lesích

Odpočinkové místo v lesích


Odpočinkové místo v lesích Obce Louka

Cílem vybudování odpočinkového místa v obecních lesích je využití stávajících prostor ke společnému odpočinku jak pro dospělé, mládež a děti. Toto místo je již nyní hojně navštěvováno občany obce Louka, turisty a širokou veřejností.

Celý komplex navazuje na intravilán obce a je přístupný přes řeku Veličku, za již vybudovaným hřištěm pro volejbal a tanečním parketem s krytým pódiem  pro nejrůznější vystoupení.

Všechny instalované prvky jsou z přírodního materiálu, zapadají do okolního prostředí.

Dalším našim cílem bylo posílení rekreační funkci lesa, přitáhnout více dětí a mládeže do tohoto území a vytvořit pro ně zajímavé a atraktivní místo, kde se mohou scházet, vzdělávat se a hrát si.

Dětské herní prvky  jsou instalovány tak, aby dopadová plocha byla pod výšku 1 metru, aby nebyla nutná instalace dopadových ploch, která by do lesa nezapadala.

Věříme, že toto místo bude sloužit nám všem k příjemnému posezení a budeme si ho vážit.

Projekt je financován z dotačního programu Program rozvoje venkova.
Více ZDE

Obecní úřad - starostka (starosta@obeclouka.cz)


(c) Obec Louka, Všechna práva vyhrazena.
Publikování nebo šíření obsahu tohoto serveru je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu.