Vytištěno 21. října 2019, 10:08 ze serveru Obec Louka
http://obeclouka.cz/default.asp?sekce=ON&artid=886&akce=view


vyšlo: 21. listopadu 2018  |  rubrika: Novinky  |  autor: Obecní úřad - starostka (starosta@obeclouka.cz)

Stromy budoucnosti

Stromy budoucnosti


Stromy budoucnosti

Sobota 3. listopadu probíhala výsadba nových stromů na počest našich nově narozených dětí. Tentokrát to bylo víc jak 26 stromů. Výsadba probíhala na dvou lokalitách. Na horním konci Pod skálou rodiče deseti našich dětí vysadily deset jeřábů břek.  V Dolním konci za viduktem patnáct rodičů vysadilo pro své dětí alej lip, moruší a třešní.

Akce tak jako předešlé výsadby probíhala za podpory členů organizace Větvení z Brna, odkud na pomoc dojelo osmnáct dobrovolníků. Jejich činnost začala již v ranních hodinách přípravou a vykopání jamek pro výsadbu v lokalitě Pod viduktem.

Ve třináct hodin jsme se sešli na upravené ploše Pod skálou. Po přivítání všech paní Annou Vašicovou - bývalou starostkou Ing. Tomáš Horský přiblížil aktivity společnosti Větvení, seznámil přítomné se správným postupem a názornou ukázkou při sázení stromů. Následně každý rodič dostal pro svou ratolest strom, Pamětní list se vzpomínkovou cedulkou se jménem svého dítěte, kterou pak připevnili na nově vysázený strom. Samozřejmě nesmělo a nechybělo malé občerstvení, které pro nás připravila paní Zdeňka Maňáková - vynikající trnkovou buchtu, chleba se sádlem či se škvarkovou pomazánkou a čaj.

Ve čtrnáct hodin jsme se přesunuli na louku Pod viduktem, kde na nás již čekali rodiče s dětmi pro výsadbu patnácti stromů. Devíti dětem bude v této lokalitě vyrůstat devět lip, tři děti se budou těšit z moruší a třem budou kvést a růst třešně. I tady po přivítání bývalou starostkou Ing Horský seznámil přítomné s činností společnosti Větvení a zdůraznil správnost techniky pří výsadbě stromů, rovněž s názornou ukázkou sázení.  No a pak se všichni s chutí pustili do práce a to nejenom rodiče, ale připojily se i děti.

Budeme rádi a naším cílem je, aby tyto vysázené stromy poblíž obce připomínaly našim dětem, že jsou její součástí a mohou ovlivnit, jakým směrem se bude naše okolní krajina ubírat. Věříme, že zasázený strom jim bude připomínat místo, kde mají kořeny, kde lze žít a kam se má vracet.

Tentokrát výsadba probíhala v rámci Interreg - Klimatická zeleň 142, která je spolufinancována z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, v rámci spolupráce Rakousko -  Česká republiky přes Mikroregion Horňácko.

Další záběry nalezneme zde

 

Obecní úřad - starostka (starosta@obeclouka.cz)


(c) Obec Louka, Všechna práva vyhrazena.
Publikování nebo šíření obsahu tohoto serveru je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu.